Chiny

Aresztowany:

Grudzień 2018 r.

Wyrok:

9 lat więzienia

Spędził tam:

2025 dni

Wang Yi


Najnowsze informacje:

W październiku 2021 żona pastora Wang Yi - Jiang Rong otrzymała pozwolenie na odwiedziny. To było ich pierwsze od trzech lat spotkanie. China Aid informuje, że pastor wprawdzie stracił na wadze, ale utrzymuje się w dobrym zdrowiu, a strażnicy zezwolili mu nawet na czytanie w więzieniu.

-----------------------------------------------------------

Pastor Wang Yi jest wpływowym przywódcą Kościoła Przymierza Wczesnego Deszczu w mieście Chengdu w prowincji Syczuan – jednego z najbardziej znanych kościołów domowych w Chinach. W grudniu 2018 r. został aresztowany razem ze swoją żoną Jiang Rong i oskarżony o działanie na szkodę państwa i nielegalne operacje biznesowe. 30 grudnia 2019 r. po tajnym procesie, który odbył się 26 grudnia, został skazany przez Sąd Ludowy w Chengdu na 9 lat więzienia, pozbawienie praw publicznych przez kolejne trzy lata oraz 7 tys. dolarów grzywny. Jako były profesor prawa pastor Wang Yi otwarcie wzywał rząd chiński do poszanowania prawa obywateli do wolności religijnej. Władze komunistyczne już od pewnego czasu wywierały naciski na Kościół Przymierza Wczesnego Deszczu, lecz do prawdziwej eskalacji napięcia doszło 9 grudnia 2018 r. Policja rozpoczęła wtedy serię nalotów na mieszkania wielu członków kościoła i aresztowała ich. W niedługim czasie w areszcie znalazło się około 150 liderów kościoła i studentów seminarium, a kościół został siłą zamknięty.

Od tamtej pory większość aresztowanych została zwolniona, w tym żona pastora Wanga Yi, Jiang (11 czerwca 2019 r.), oraz starszy kościoła Li Yingqiang (19 sierpnia 2019 r.). Jednak kilka innych osób, wśród nich pastor Wang Yi i diakon Tan Defu, pozostało w więzieniu. Natomiast uwolnieni znajdują się pod dozorem policyjnym. W lipcu 2019 r. adwokatowi pastora Wanga Yi odmówiono kontaktu z jego klientem i zamiast niego został wyznaczony obrońca z urzędu. Władze udzielają bardzo niewielu informacji na temat stanu zdrowia pastora Wanga Yi czy postępów w jego sprawie.

Od grudniowych nalotów na mieszkania wiernych niektórych z członków kościoła odesłano do ich rodzinnych miejscowości i zakazano im pobytu w Chengdu. Inni stracili pracę lub zostali eksmitowani z mieszkań. Starszy kościoła Su Bingsen został zwolniony w kwietniu 2019 r., a następnie w eskorcie funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa odwiedziony samolotem do rodzinnego Fujian. Gdy przebywał jeszcze w więzieniu, jego rodzina została eksmitowana z mieszkania. Niektórzy z uwolnionych twierdzą, że w więzieniu byli maltretowani i pozbawiani jedzenia i wody.

Kościół Przymierza Wczesnego Deszczu stał się celem władz komunistycznych, ponieważ prowadził otwartą działalność misyjną – m.in. wstawiał kazania na Internet i organizował ewangelizacje uliczne. Prowadził również szkołę biblijną dla około 100 studentów i szkołę podstawową. Na spotkaniach w różnych punktach miasta gromadziło się tygodniowo ponad 800 osób. Pastor Wang Yi był znany ze swojej walki o większe swobody religijne w Chinach. W 2018 r. napisał „Deklarację ze względu na chrześcijańską wiarę”, podpisaną przez setki chińskich pastorów, w której zawarł podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej i wezwał do zaprzestania prześladowań, równocześnie uznając autorytet władzy państwowej w Chinach. Wielu z sygnatariuszy tej deklaracji spotkało się później z prześladowaniami.

Nikt z bliskich współpracowników pastora Wanga Yi nie wie, gdzie dokładnie jest on przetrzymywany, gdyż urzędnicy nie udzielają informacji na ten temat, a prawnicy wybrani przez Wanga Yi nie mają do niego dostępu i nie są dopuszczani do akt jego sprawy. Podany powyżej adres to jedno z miejsc, w którym może on być przetrzymywany. Mamy nadzieję, że jeśli tak jest, wysłane do niego listy, zostaną mu przekazane. Z pewnością jednak będą znakiem dla władz chińskich, że pamiętamy o naszym bracie w Chrystusie.

W Chinach więzieni są także: