Napisz do więźniów

Erytrejska chrześcijanka Helen Berhane, która spędziła w więzieniu ponad dwa i pół roku, powiedziała:

„Myślę, że więzienie jest gorsze niż kara śmierci. Zabicie nas byłoby przejawem życzliwości. Więzienie jest niczym śmierć za życia. A nawet gorzej, jest śmiercią godności, nadziei i marzeń. Myśląc o naszej sytuacji, przypomniałam sobie pewnego muzułmanina, którego spotkałam w więzieniu. Był brutalnie bity po głowie, wskutek czego doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. Nie żył, jedynie egzystował. Podobnie jak my wszyscy w więzieniu”.

Powinniśmy zatem pamiętać o więzionych, jakbyśmy sami byli więźniami (Hbr 13,3). Tak jak chrześcijańscy więźniowie przebywają w izolacji dla Boga, tak i Ty możesz na chwilę zamknąć się w czterech ścianach i poświęcić czas na modlitwę i pisanie listów, by stać się Bożym współpracownikiem. Chrześcijańscy więźniowie są cenni i mają prawo być słyszani. Mają też prawo do obrony i wsparcia.

Wielu więźniów mówi: „Chociaż jesteśmy w więzieniu, wysławiamy Boga za to, że nie jesteśmy zapomniani”. A zatem nawet w najokropniejszych warunkach i cierpieniu może istnieć godność. Właśnie to możesz zaoferować bratu czy siostrze w Panu Jezusie Chrystusie, pisząc do nich zachęcające listy.

Twoje listy mają znaczenie!

  • Stanowią wyraźny sygnał dla władz, że wiemy o sytuacji więźnia i że to nas interesuje.
  • Są one świadectwem miłości i jedności wierzących w Jezusa Chrystusa na całym świecie. Jest to szczególnie widoczne, gdy korespondencja jest otwierana i cenzurowana. Bóg może użyć jej, by przemówić do osób sprawujących władzę, bo również za nich Chrystus umarł.
  • Mogą przyczynić się do lepszego traktowania więźnia. Władze zwykle bardzo troszczą się o swój wizerunek za granicą. Gdy zorientują się, że ktoś z zewnątrz monitoruje sytuację przetrzymywanej osoby, jej warunki bytowe mogą się poprawić.
  • Przynoszą ogromną zachętę osobom więzionym, którzy nieustannie słyszą z ust prześladowców, że nikt o nich nie wie.

W dziale Więźniowie przedstawiamy sylwetki więzionych chrześcijan, którym z pewnością dużą radość sprawi kartka z Twoimi pozdrowieniami. Dla ułatwienia przygotowaliśmy przykłady takich pozdrowień w językach polskim i ojczystym adresata. Jeżeli znasz język angielski, to polecamy Ci także witrynę Prisoner Alert, na której znajdziesz opisy sytuacji innych więzionych chrześcijan oraz narzędzie do pisania listów w ich języku. Zachęcając gorąco do wysyłania listów lub kartek do naszych braci i sióstr cierpiących w więzieniach, bardzo prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami do pisania listów/kartek.