Wskazówki do pisania listów

Korzystanie z gotowych wzorów

Przy profilach osób więzionych za wiarę w Jezusa podajemy przykłady pozdrowień w języku adresata oraz po polsku.

Proponujemy, aby wybrany przez siebie tekst wyciąć, nakleić na kartkę pocztową, podpisać i wysłać.

Zalecamy, aby nie podawać własnego adresu. Podpisując list, wystarczy podać imię, nazwisko i ewentualnie nazwę kraju, czyli np. Jan Kowalski, Polska.

Sugerujemy też, by kartkę wysłać w kopercie. Także na kopercie nie podajemy własnego adresu.

Proponujemy, aby adres więzionej osoby napisać odręcznie.

 

Pisanie własnych listów

Gorąco zachęcamy do pisania własnych listów i kartek z pozdrowieniami. Bardzo jednak prosimy o przestrzeganie kilku podanych poniżej zasad:

  • NIE WOLNO w treści listu ani na kopercie zamieszczać nazw żadnych organizacji - kartkę lub list każdy wysyła we własnym imieniu,
  • NIE WOLNO zamieszczać krytycznych lub obraźliwych uwag o rządzie danego państwa,
  • NIE NALEŻY podawać własnego adresu,
  • NIE NALEŻY wysyłać pieniędzy nikomu, kto odpowie na list.

Nie zastosowanie się do dwóch pierwszych zasad może doprowadzić do znacznego pogorszenia się warunków życia adresata w więzieniu, a nawet do oskarżenia go o „współpracę z obcymi organizacjami”. Jeżeli chodzi o podawanie adresu, to zdarzają się przypadki, że ktoś skradnie list, a później podając się za więźnia prosi o pieniądze.

 

W jakim języku pisać?

Oczywiście idealna jest sytuacja, kiedy list jest napisany w ojczystym języku adresata. Jeżeli jest to niemożliwe, to najlepiej pisać po angielsku. Prosimy zwracać uwagę na pisownię. Należy pisać wyraźnie, aby można było list przetłumaczyć. Wiele osób uczy się angielskiego, więc zwykle znajdzie się ktoś, kto może to zrobić.

 

Co pisać?

Wysyłaj listy, notki, pocztówki, nawet zakładki do książek. Ładne kartki z chrześcijańskimi pozdrowieniami są szczególnie mile widziane. Wyraź swoją chrześcijańską miłość do tej osoby i napisz, że się za nią modlisz (i rób to!). Załącz werset biblijny: zacytuj go i koniecznie podaj odnośnik. Unikaj pisania o polityce lub krytykowania rządu danego kraju. Jeśli chcesz, by Twój list był bardziej osobisty i szczególny, możesz dołączyć swoje zdjęcie, zdjęcie swojej rodziny czy grupy modlitewnej.