Więźniowie

Erytrea

Dr Kiflu Gebremeskel

Aresztowany:

Maj 2004 r.

Wyrok:

nieznany

Spędził tam:

7273 dni

Kiflu Gebremeskel uzyskał tytuł doktora nauk matematycznych na Uniwersytecie w Chicago. W Erytrei pracował jako wykładowca na Uniwersytecie w Asmarze, pełnił tam również funkcję dziekana. Od 1999 r. pracował jako pełnoetatowy pastor oraz członek zarządu krajowego Kościoła Pełnej Ewangelii. Został aresztowany w 2004 roku i aż do teraz jest przetrzymywany w erytrejskim więzieniu.

Pakistan

Zafar Bhatti

Aresztowany:

Lipiec 2012 r.

Wyrok:

kara śmierci

Spędził tam:

4312 dni

Pastor Zafar Bhatti z Pakistanu przed swoim aresztowaniem pracował jako sprzedawca lekarstw, chodząc od drzwi do drzwi. Zwykle prezentując swoją ofertę farmaceutyczną, wykorzystywał możliwość, aby czytać klientom fragment z Biblii i modlić się z rodzinami w domach, które odwiedzał. W międzyczasie założył i prowadził małą organizację non-profit pod nazwą Światowa Misja Jezusa, poprzez którą wspierał ubogich.

Kuba

Lorenzo Rosales Fajardo

Aresztowany:

Lipiec 2021 r.

Wyrok:

7 lat

Spędził tam:

1025 dni

W lipcu 2021 r. Lorenzo Rosales Fajardo, protestancki pastor i jego syn David zostali aresztowani podczas ogólnokrajowych pokojowych protestów w swoim mieście, podczas których tysiące ludzi opowiadało się za de­mokracją i wzywało do reform gospodarczych. Jego syn zo­stał wkrótce zwolniony, a pastor Lorenzo był początkowo przetrzymywany przez mie­siąc w areszcie służby bezpieczeństwa w Santiago. 

Iran

Anooshavan Avedian

Aresztowany:

Wrzesień 2023 r.

Wyrok:

10 lat

Spędził tam:

216 dni

Anooshavan Avedian został aresztowany 21 sierpnia 2020 r., kiedy blisko trzydziestu agentów wywiadu dokonało nalotu na jego dom, gdzie kilkunastu chrześcijan zebrało się, aby modlić się i oddawać Bogu cześć. W kwietniu 2022 r. Anooshavan został skazany na dziesięć lat więzienia za „założenie i kierowanie nielegalną grupą mającą na celu zakłócenie bezpieczeństwa kraju poprzez działania edukacyjne i propagandowe, sprzeczne ze świętą religię islamu."