Iran

Aresztowany:

Sierpień 2023 r.

Wyrok:

10 lat

Spędził tam:

339 dni

Hakop Gochumyan


Hakop Gochumyan (35) ormiański chrześcijanin przyjechał do Iranu w sierpniu 2023 razem z żoną Elissą, która ma podwójne obywatelstwo irańsko-ormiańskie, i dwójką ich dzieci w wieku 7 i 10 lat. Kiedy rodzina była u przyjaciół na obiedzie, na teren posiadłości wtargnęła grupa ubranych po cywilnemu agentów Ministerstwa Wywiadu. Agenci skonfiskowali przedmioty osobiste, w tym książki chrześcijańskie, po czym całą rodzinę zabrali do domu babci Elissy, gdzie chrześcijanie zatrzymali się na czas letnich wakacji. Agenci przeszukali dom babci, po czym zabrali Hakopa i Elissę do więzienia Evin, zostawiając dzieci pod opieką ciotki.

Hakop i Elissa trafili do izolatki w okrytym złą sławą Oddziale 209 kontrolowanego przez Ministerstwo Wywiadu więzienia Evin. Tam poddano ich intensywnym torturom psychicznym i następującym jedna po drugiej sesjom przesłuchań, z których każda trwała od dwóch do pięciu godzin. Ani Hakop, ani Elissa nie zostali poinformowani o żadnych oficjalnych zarzutach, co jest złamaniem Artykułu 14 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, który Iran ratyfikował bez zastrzeżeń.

W październiku Elissa została zwolniona za kaucją pojechała do Armenii do swoich dzieci, które we wrześniu pod opieką swojej krewnej wróciły do domu. Elissa powiedziała, że agenci wywiadu oskarżyli ją o „nielegalną działalność chrześcijańską”. Zaręczyła, że nie wie, skąd pochodzą te oskarżenia, i że wraz z mężem nie zrobili nic niezgodnego z prawem. Elissa jest córką znanego pastora irańsko-ormiańskiego, Rafi Shahverdiana, który zmarł w 2023 roku. Jej ojciec w 1993 roku wyjechał z Iranu i od tamtej pory prowadził kościół w stolicy Armenii, Erywaniu.

Początkiem czerwca 2024 Hakop został poinformowany, że jego apelacja dotycząca wydanego w lutym wyroku 10 lat pozbawienia wolności, została odrzucona. Hakop został skazany za „nawracanie muzułmanów na chrześcijaństwo, co jest sprzeczne z świętym prawem islamu” poprzez rzekome członkostwo i przywództwo w „sieci kościołów ewangelicznych”. Przekonanie to opierało się wyłącznie na fakcie posiadania przez aresztowanego siedmiu egzemplarzy Nowego Testamentu w języku perskim oraz odwiedzenia przez niego dwóch kościołów ormiańskich i irańskiego kościoła domowego podczas wakacji w Iranie.  

Prawnik Hakopa stwierdził, że dowody przeciwko niemu były tak słabe, że ​​sędzia powołał się na przepis kodeksu karnego umożliwiający mu korzystanie ze swojej „intuicji”, ponieważ nie mógł znaleźć innych dowodów przeciwko oskarżonemu.  Art. 160 irańskiego islamskiego kodeksu karnego pozwala sędziom na korzystanie z „osobistej intuicji” w przypadku braku dowodów. 

Dziękujmy za Hakopa i Elissę, za ich życie i siłę, ich świadectwo o Bożym zbawieniu w Chrystusie i wytrwałość w wierze. Niech Pan umocni ich oboje, niech będzie ich światłem i mądrością, odwagą i pokojem, i niech pozwoli im być znowu razem.

Zachęcamy, aby wysyłać do Hakopa kartki i listy.

W Iranie więzieni są także: