Erytrea

Aresztowany:

Maj 2004 r.

Wyrok:

nieznany

Spędził tam:

7295 dni

Haile Nayzgi


We wczesnych godzinach porannych 23 maja 2004 r. Haile Nayzgi został aresztowany i przewiedziony na posterunek policji w Asmarze. Był on przywódcą Kościoła Pełnej Ewangelii w Erytrei, który składał się ze stu kilkudziesięciu grup domowych. Na mocy dekretu rządowego z 15 maja 2003 r. grupom tym zakazano działalności i wręczono nowe formularze rejestracyjne. Kościół Pełnej Ewangelii wypełnił je i złożył w odpowiednich urzędach, ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi.

Haile Nayzgi jest żonaty i ma czworo dzieci. Odmówiono mu jednak jakichkolwiek kontaktów z rodziną. Gdy 24 sierpnia 2004 r. rodzina i przyjaciele przynieśli mu do więzienia jedzenie i ubranie, zostali poinformowani, że on już tam nie przebywa. Od chwili aresztowania był przetrzymywany w różnych miejscach, nie postawiono mu jednak żadnych zarzutów.

W erytrejskich więzieniach przebywa w straszliwych warunkach około 2 tys. chrześcijan. Jednym z praktycznych sposobów udzielenia im pomocy jest napisanie zwykłej kartki pocztowej lub listu. Nawet jeśli nie dotrze ona do adresata, będzie stanowić znak dla erytrejskiego reżimu, że wiele osób na całym świecie interesuje się losem uwięzionych. Niejednokrotnie przyczynia się to do złagodzenia wyroku lub lepszego traktowania więźnia.

 

Od 31.08.2022 jest możliwość wysyłania listów do Erytrei, w związku z tym zachęcamy do wysyłania listów do uwięzionego pastora Haile.

W Erytrei więzieni są także: