Iran

Aresztowany:

Wrzesień 2023 r.

Wyrok:

10 lat

Spędził tam:

255 dni

Anooshavan Avedian


Anooshavan Avedian irańsko-ormiański chrześcijanin został aresztowany 21 sierpnia 2020 r., kiedy blisko trzydziestu agentów wywiadu dokonało nalotu na jego dom, gdzie kilkunastu chrześcijan zebrało się, aby modlić się i oddawać Bogu cześć. We wrześniu 2020 r. został zwolniony za kaucją.

W kwietniu 2022 r. Anooshavan został skazany na dziesięć lat więzienia za „założenie i kierowanie nielegalną grupą mającą na celu zakłócenie bezpieczeństwa kraju poprzez działania edukacyjne i propagandowe, sprzeczne ze świętą religię islamu, a także zakłócające ją poprzez rozpowszechnianie fałszywych twierdzeń”. Wyrok został wydany przez sędziego, który w ostatnich latach zyskał reputację wydającego surowe wyroki na chrześcijan. 61-letni przywódca kościoła domowego odwołał się od wyroku, jednak przegrał apelację.

Anooshavan został zatrzymany 13 września 2023 r. przez dwóch ubranych po cywilnemu funkcjonariuszy wywiadu i poinformowany, że nadszedł czas na rozpoczęcie odsiadywania wyroku 10 lat pozbawienia wolności. 18 września chrześcijanin oddał się w ręce władz więzienia Evin w Teheranie.

Nie jest jasne, dlaczego wezwanie Anooshavana do więzienia nastąpiło po tak długim czasie. W Iranie wyroki więzienia nie rozpoczynają się automatycznie zaraz po zakończeniu procesu. Zamiast tego osoba skazana jest odsyłana do domu, gdzie ma oczekiwać na wezwanie, które często przychodzi bez uprzedzenia, a długie oczekiwanie to miecz obosieczny. Chociaż chrześcijanie, którzy zostali skazani na więzienie, ale nie zostali natychmiast wezwani, mogą spędzić cenny czas z rodziną i przyjaciółmi, to jednak ciągłe zagrożenie więzieniem stanowi dla nich udrękę psychiczną.  

Po zwolnieniu z więzienia Anooshavanowi grozi dziesięcioletnie „pozbawienie praw socjalnych”, które obejmuje ograniczenie rodzaju zatrudnienia, jakie może wykonywać.

Módlmy się by Pan pocieszał i posilał Anooshavana w trakcie pobytu w więzieniu. Niech będzie tam godnym świadectwem Ewangelii Chrystusowej. Prośmy Pana, by otaczał szczególną Swą opieką kościoły domowe w Iranie, których przywódcy obecnie przebywają w więzieniach.

Do Anooshavana można wysłać zachęcający list. 

W Iranie więzieni są także: